بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 9038    1396/04/03
ایده در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز
به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه آماده دریافت و اعمال طرح ها و پیشنهادات کلیه عزیزان
کد خبر: 9036    1396/03/23
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي پيماني و كاركنان عزيز پيماني و قراردادي
نظر به اينكه مقرر گرديده است امضاء افراد در سامانه احكام كارگزيني به صورت ديجيتال تعريف و از تاريخ
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند