ایده در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز

 
کد خبر: 9038    1396/04/03

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند، مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه آماده دریافت و اعمال طرح ها و پیشنهادات کلیه عزیزان دانشگاهی در خصوص صرفه جوئی در مصرف انرژی، مدیریت سبز و ایده های جدی در حوزه عمرانی، تعمیرات و تاسیسات می باشد و از ایده هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند به نحو شایسته تقدیر بعمل خواهد آمد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند