چهاردهمین جلسه هم اندیشی رؤسای محترم دانشکده های اقماری با ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم هیئت رئیسه

 
کد خبر: 10120    1396/04/21

در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشگاه در خصوص بحث حفظ و تقویت وضع موجود دانشکده های اقماری با اولویت قرار دادن برنامه محوری، قانون مداری و بستر سازی های لازم برای ایجاد برنامه ریزی در جهت تسهیل روند پیشرفت امور سخنانی را ایراد فرمودند سپس روسای محترم دانشکده های اقماری هر یک گزارشی از محل مجموعه مدیریتی خود  ارائه نمودند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند