اطلاعات تماس

شماره ها:

مستقيم:08138380863

نمابر: 08138380353

داخلي465

آدرس پستي:

دانشگاه بوعلي سينا-مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني-كد پستي 6517838195

صندوق پستي:651754146


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند