واحد های زیر مجموعه > مديريت امور مالي > تماس با مديريت امور مالي


اطلاعات تماس

شماره ها:

مستقيم:08138380885

نمابر:08138380697

داخلي449

آدرس پستي:

دانشگاه بوعلي سينا-مديريت امور مالي-كد پستي 6517838195

صندوق پستي: 651754146

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند