اطلاعات تماس

شماره ها:

مستقيم:    08138380657

نمابر:                  -

داخلي     447

آدرس پستي:

دانشگاه بوعلي سينا-اداره آمار-كد پستي 6517838195

صندوق پستي: 651754146

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند