رئیس اداره آمار: شیرین رسولی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس مستقيم:    08138380657

داخلي     447

آدرس پستي: دانشگاه بوعلي سينا-اداره آمار-كد پستي 6517838195


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند