معاونت توسعه مديريت و پشتيباني دانشگاه

دکتر يعقوب محمدي فر
تحصیلات:  دکتري باستان شناسي
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  Mohamadifar@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mohammadifar
تلفن:  08138272899
تلفن داخلي:  410
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند