تماس با معاونت

ایمیل:

 

اطلاعات تماس     

 

مستقيم:         08138272899

 

نمابر:              08138381160

 

داخلي     410

 

آدرس پستي:

 

دانشگاه بوعلي سينا- معاونت توسعه مديريت و پشتيباني-كد پستي 6517838195

 

صندوق پستي: 651754146

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند